Dậy mà đi lm
Dậy i
Đúng
Dậy nào
Mng nướng nhỉ
Đầu tuần đầu tháng
Ya
Đon guơ ziii
Yay
Toi tin vịt
Okj bình tịh nhe
Phiền nhỉ
Cứ bìn tĩn
Thiệt
😂😂
Phải không
Ko cần xin âu
10k sẽ tự đến
😂😂
Rùa cứ yên tâm
Kkk
Tình hình kinh tế khó khăn quá
Hiii
Halooo
hj
Tuềnh là giuề
Tuyềnh là chuê
Haiz
Oi
Oki nhé vịt
Sợ mn buồn lâu nên vịt mới nói vậy ấy mà
Vui là đc r
Ò z hã
Mới sáng sớm
🤧🤧🤧
Đang vuôi mà
Sầu đâu
Nghe có vẻ sòu
Đặt lại tên mới cho mqh cũ
Sao z
Cài đặt lại khoảng cách
Cho nên hãi mau chóng quên họ đi
Muộn phiền và u sầu sẽ đến thường xuyên
Bên cạnh người tham quá mức thì vui nàm thao đượt nữa
Uox j
Uhm
Cgi cũng mún

Want to See More?